2012, Gallery Skape, Seoul

2012, Gallery Skape, Seoul

Face Trace, Gallery Skape, Seoul

November 13, 2012